what-we-do-hero

VÅRT ERBJUDANDE

Vår kompetens

Digitalent defineras av våra kollegor. Vi organiserar oss i olika grupper om kompetens och expertis, Crowds. Varje Crowd annordnar olika workshops, presentationer och kodsessioner. Alla med ett fokus på kompetensutveckling och lärande. Vi tar ägarskap för varandras utveckling och vi tar nästa steg tillsammans. Vi vet att ett diversifierat team med olika erfarenheter och kunskap gör oss och våra team ännu bättre.

content image

Utveckling

Vi har en passion för all typ av utveckling, det är därför vi är här. Våra Crowds är fyllda med erfarna utvecklare med en känsla för struktur, arkitektur och kodkvalité. Vi har delat upp oss i tre Crowds: backend, frontend och mobil. Alla med erfarenhet från en stor bredd av branscher, som t.ex. medtech, finans, streamingtjänster och näthandel. Vi tar roller som ledare för team, tech leads och utvecklare. Några av oss är fullstackutvecklare och några specialister, vår gemensamma nämnare är vår passion för kod och driv för att lösa problem.

 • Frontend

  Vårt Frontend-crowd har erfarenhet som täcker alla delar av modern webbutveckling. Vi jobbar med ramverk som React, Vue, Angular och Svelte. Vi fokuserar på design, designprinciper och disskuterar accessibility, atomic design och BEM. Tillsammans utvecklar vi nya arbetssätt för bättre kodstruktur och flöden. Tillsammans med UX/UI-Crowdet diskuterar vi gemensamma ämnen och områden som applikationsstruktur, komponentbibliotek och hur design blir långsiktigt hållbar i snabbrörliga kontexter.

 • content image
 • content image
 • Backend

  Vårt Backend-crowd fokuserar på att utveckla kompetens och att hålla sig á jour inom alla delar av backendutveckling. Vi delar trender och nyheter inom tekniker och moderna ramverk samtidigt som vi lär av varandras erfarenheter från olika språk som t.ex. Java, C#, C++, Python och backend-ramverk inom Javascript. Vi håller oss såklart uppdaterade om vad som händer i Devops-skråt och faciliterar workshops inom olika molnplattformar som AWS, Azure och Google Cloud. Vårt Backend-crowd fördjupar ständigt sin kunskap, inom allt från algoritmer till AI och Machine Learning.

 • Mobilutveckling

  Vårt crowd inom apputveckling jobbar med moderna tekniker och ramverk. Vi har erfarenhet av att jobba inom olika plattformar som iOS, Android, React Native och Flutter. Våra uppdrag innefattar allt från enklare applikationer till mer komplexa arkitekturer och appar med utbyggnader som smartklockor och TV. Vi lägger vår tid på att utforska nya teknologier, diskuterar designmönster och fördjupar oss inom användarupplevelse och användarvänlighet.

 • content image
content image

UX/UI Design

Börja alltid med upplevelsen, det är starten för en bra produkt. En stark användarupplevelse kommer från smart research, noggranna intervjuer och detaljrik design. Vårt crowd har bred erfarenhet av olika metoder, processer och projekt. Vi leder det agila arbetssättet i olika team eller projekt och skapar kreativa möten där vi tänker annorlunda.

 • UX Design

  Behovsanalys av slutanvändaren kommer först. Vi använder den insikten tillsammans med affärsmål och tekniska förutsättningar till att ta fram smarta och strategiska lösningar. Vi leder intervjuer, observationer, användartester och workshops. Den här grunden använder vi för att designa prototyper och skapa lösningar över förväntan. Med vår långa erfarenhet och bredd från olika tekniska förutsättningar, är vi agila och flexibla i att starta eller hoppa på ett pågående projekt.

 • content image
 • content image
 • UI Design

  Våra UI Designer är experter på att kombinera färg och form till rätt digitala uttryck. Vi designar produkter på ett modernt och kreativt sätt som får ditt varumärke att sticka ut. Vi tar fram UI-kits till Sketch eller Adobe XD och Designsystem med färgpaletter, typografiska riktlinjer och ikonografi. Vi jobbar utifrån att de bästa resultaten finns i detaljerna.

content image

Data

Vi vet att rätt data får företag att växa Vi hanterar data på alla nivåer och omfattningar. Vårt Data-crowd har erfarna BI konsulter, Data Scientists och Data Engineers som jobbar i team eller självständigt. Oavsett projekt eller bransch är vi resultatinriktade och säkerställer att du får den data du behöver för att driva din verksamhet framåt.

 • Business Intelligence

  Vi drivs av att få nya insikter och hitta data som adderar värde. Detta genom att organisera och strukturera data från en eller flera källor. Vi jobbar tätt med stakeholders för att ta fram de bästa frågorna som hittar de rätta svaren. Vi är experter på utforskande analys, detaljerade rapporter och smarta dashboards. Vår främsta kompetens är inom Microsoft BI, QlikView, Looker och Google Data Studio.

 • content image
 • content image
 • Data Science

  Vi använder olika metoder för att svara på rätt frågor och bättre förstå beteendet av användare och händelser kopplade till affärsmål. Vi skapar avancerade algoritmer och utforskar komplexa mönster i data för att hitta och förstå gömda värden. Vi använder dataanalys och maskininlärning inom olika områden som klassifiseringsanalys och regressionsanalys för att hitta avvikelser. Vi har lång erfarenhet av olika tekniker, bl.a. Python, R och SQL.

 • Data Engineering

  Våra Data Engineers har erfarenhet av de mest använda molnstrukturer som Google Cloud, Azure och AWS. Vi bygger stora dataplattformar och omfattande datapipelines med fokus på moderna tekniker och plattformar som Airflow, Python, Spark, Apache och Kubernetes. Vi utvecklar ständigt oss själva för att sätta en ny standard.

 • content image
content image

Projekt och Produkt

Vårt crowd består av agila projektledare, produktägare och coacher. Vi leder projekt och utvecklar produkter på ett agilt sätt med hög känsla för kvalité. Vi leder arbete i flera olika branscher såsom näthandel, media och IT. Vårt PO/PL-crowd tar ditt team till en ny nivå genom att fokusera samarbete och kultur.

 • Produktägare

  Vi utvecklar och förbättrar våra metoder för att hitta pain points, utveckla vårt ledarskap och att leverera högre kvalité mer effektivt. Scrum, Kanban och SAFe är några exempel på agila arbetssätt vi jobbar efter. Vi förstår hur komplex systemutveckling fungerar och har en bred branschvana där vi delar erfarenheter inom vårt crowd. Tillsammans delar vi kunskap för att bli ännu bättre på att förstå behoven av våra kunder, företag, marknader och såklart användare.

 • content image
 • content image
 • Projektledarskap

  Våra agila projektledare leder alla delar av ett projekt från förstudie till lansering och underhåll. Inom agila matoder har vi lång erfarenhet av t.ex. Lean, Prince2, PMI. Tillsammans i vårt crowd bygger vi en portfolio av olika arbetssätt, metoder och workshops att använda. Vi är experter på att leda den digitala resan och implementation av nya arbetsflöden för att säkra en digital leverans.