En bild på träd

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vi tar vårt ansvar

Digitalent grundades med en vision om att skapa en bra och hållbar arbetsplats. För oss är det viktigt att vi tar vårt ansvar och förstår hur Digitalent påverkar både vårt samhälle och miljön. Att ta ansvar, och samtidigt vara omtänksamma, är två grundstenar i vår affärsidé och en uttalad del i vår strategi. Vi överväger alltid olika alternativ och möjligheter för att skapa en positiv förändring, både idag och för framtiden. Vi stöttar FN:s deklaration av mänskliga rättigheter, ILO-konventioner och OECD:s riktlinjer

På Digitalent tar vi hand om varandra och vår värld. Vi respekterar varandras olikheter och låter alla vara vilka de verkligen är. Alla idéer, initiativ eller projekt som kan ta oss i rätt riktning är alltid välkomna! Vi vill vara med och skapa positiv rörelse både i vår bransch och samhället i stort, och vi är medvetna om att vi har förutsättningarna att göra det. Vi deltar i flera olika CSR-projekt, både internt framtagna men också tillsammans med externa parter. Vi tänker globalt, och agerar lokalt.

Vi fokuserar på fem av de globala målen i FN:s utvecklingsprogram från Agenda 2030

content image
content image
content image
content image
content image

BREAKIT IMPACT CHALLENGE

Under våren 2019 beslutade vi att ingå och delta i Breakit Impact Challenge. Efter att analyserat vårt bolagsbeteende och vår miljöpåverkan satte vi mål för hur vi kan bli ett mer klimartsmart företag. Våra mest prioriterade initiativ är vi reser kommunalt och klimatsmart samt att vi enbart serverar vegetarisk kost vid konferenser och event.

Att vara en del av Breakit Impact Challenge har gett oss möjligheten att se över alla delar av vår organisation, från vårt kontor till vårt beteende.

content image

Kubala girls i Zambia

Utbildning är en mänsklig rättighet och vi tror att det är grundstommen i att få människor att utvecklas och växa. Därför har vi valt att stötta Respons Network i Livingston, Zambia.

Projektet möjliggör att fler barn får gå i skolan, både genom att samhället får bygga sina egna skolor samt genom att stötta ekonomiskt med skolavgifter, skolmaterial, skoluniformer och skor. Samhället och invånarna gör det mesta av arbetet själva, och tar på så sätt hållbara steg från fattigdom till förbättrad levnadsstandard och utveckling. Varje år gör vi det möjligt för fler flickor att gå i skolan.

content image

Kodkollo

Kodkollo är ett initiativ av Digitalent som syftar till att inspirera barn och ungdomar till en framtida karriär inom IT. Vi riktar oss mot barn mellan 8 - 11 år som vill testa att bygga ett eget spel tillsammans med våra erfarna utvecklare. Kodkollo genomförs varje år. Vi börjar med en genomgång av programmering i Scratch och ser helt enkelt vart dagen tar oss! Barnen arbetar i grupper om tre tillsammans med en utvecklare från Digitalent som delar tips, inspirerar och förklarar grunder i programmering.

content image

Vegetariskt som standard

Vegetariskt har alltid varit vårt förstahandsval, men efter Breakit Impact Challenge beslutade vi att enbart ha vegetarisk kost på menyn under våra möten, event och konferenser. Att äta vegetariskt är att äta klimatsmart, därför vill vi uppmuntra till att ersätta kött med gröna alternativ.

content image

Spring tillsammans för en bättre värld

Digitalent deltar i cancerfondens initiativ Löpbandet. Syftet med Löpbandet är att samla in pengar till cancerforskningen och samtidigt bidra till att öka kunskapen om sambandet mellan cancer och fysisk aktivitet.

Ett ytterligare initiativ vi deltar i årligen är UNICEFs Stafesten. En stafett där anmälningsavgiften för alla deltagare går oavkortat till UNICEF.

content image

Läxhjälp

Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara av skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Vi besöker elever i en av Stockholms förorter och hjälper studenter i åldrarna 6-18 med läxhjälp. Vår roll som läxhjälpare är att stötta föräldrar som på grund av språkbarriärer eller avsaknad av utbildning upplever det svårt att hjälpa sina barn med läxorna de får i skolan.

content image

Jämlikhet och inkludering

28 % av alla anställda inom IT-branschen är kvinnor, enligt SCB. Vi vet att Digitalent verkar i en mansdominerad bransch, och vill arbeta för att vårt bolag representerar hela samhället. För att nå dit följer vi Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer för aktiva åtgärder samt genomför lönekartläggning varje år. Utöver lagstadgade krav har vi regelbundna undersökningar kring hur vi uppfattas som arbetsgivare ur ett jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv samt utbildning för hela Digitalent inom jämlikhet och inkludering.

content image