En bild på Cecilia Fagerros

6 tips på övningar för retrospektiv

En retrospektiv är tid för att stanna upp och reflektera kring vad som gått bra under de senaste veckorna och vad som kan förbättras. En retro tar ungefär en timme var tredje vecka men kan trots det vara svår att prioritera. För att underlätta faciliteringen av retron och ge inspiration till övningar pratade vi med produktägaren Cecilia Fagerros för att få hennes bästa tips.


Vad är viktigt att tänka på för den som faciliterar en retro?

Börja gärna retrot med en check in övning (se exempel nedan). Det får deltagarna att hinna landa lite och sätta igång tankeverksamheten tills retron börjar. En annan väldigt viktig grej är att låta varje deltagare tänka tyst och sen vara noga med att varje deltagare får ordet och presentera vad de kommit fram till.  Vilka utmaningar kan man möta? Tid är alltid en utmaning. Men retron är viktig så försök prioritera dom och låt mötet ta minst en timme så man verkligen hinner reflektera och skapa en åtgärdslista. Det kan finnas en dold kultur där kritik inte uppskattas vilket gör att ingen vågar utmana nuvarande sätt att jobba på. Då är det viktigt att jobba med tillit i gruppen för att få alla att våga och förstå hur viktigt det är.


Vilka fallgropar ska man undvika?

Det är lätt att lägga en bedömning i problemet när en person presenterar. Var bara tyst och lägg diskussionen efter presentationerna. Det kan också finnas deltagare som till en början inte ser ett värde med en retro. För att få alla att se syftet med det, försök att skapa tydliga åtgärdspunkter så att varje retro ger konkreta resultat för deltagarna att följa upp på.


Vad är dina 3 bästa tips för att hålla i en retro?

  1. Att ha retro i teamet ger ofta ett väldigt bra resultat, men glöm inte bort att retro över flera team som har beröringspunkter kan ge minst lika mycket. Variera retros med bara teamet och med flera team för att samla upp många olika perspektiv. Mixa deltagarna och låt någon från varje grupp presentera vad de har kommit fram till.

  2. Avsluta varje retro med tydliga åtgärdspunkter och dedikera en ansvarig som tar lead. Börja nästa retro med att följ upp på hur det har gått. 3. Variera retrospektiv övningarna. När du gått igenom övningarna nedan så finns det mängder av inspiration att få på nätet.


Har du några exempel på bra check in-övningar?

En enkel check in-övning är att helt enkelt rita en smiley på en post it hur man känner inför retrot. En annan kan vara att man väljer antingen Explorer, Shopper, Vacationer eller Prisoner och skriver ner sitt val på en post it. Den som faciliterar retron samlar sedan ihop alla lappar och sätter upp på whiteboarden. Explorer - Är ivriga att upptäcka nya idéer och insikter. Shoppers - Kommer att titta över all tillgänglig information och kommer gärna att gå hem med en användbar ny idé. Vacationer - Inte intresserad av retrospektivets arbete, men är glad över att vara borta från det dagliga arbetet. Prisoner - Känner att de har tvingats delta och hellre skulle göra något annat. En tredje kan vara att man ställer frågan: hur känner du inför retrot? Därefter får alla skriva ner på en post it och sätta sig själv på en skala mellan 1–5 (anonymt), där:

  • 5: Inget problem, jag kan prata om allt.
  • 4: Jag talar om nästan vad som helst; men några saker kan vara svåra.
  • 3: Jag talar om några saker, men andra kommer att vara svåra att säga.
  • 2: Jag tänker inte säga så mycket, jag låter andra ta upp frågor.
  • 1: Jag kommer att le, hävda att allt är bra och håller med chefer.

Vilka är dina 3 bästa övningar under en retro?

1. Luftballongen Rita upp en luftballong på en whiteboard-tavla. Låt korgen representera vad det är som gör att ni åker nedåt, sjunker eller att arbetet går långsamt framåt. Låt själva ballongen representera vad det är som gör att ni åker uppåt, är positivt och att arbetet går framåt. Rita upp ett moln och låt det representera risker som deltagarna ser framöver. Utifrån detta tar ni sedan gemensamt fram åtgärdspunkter och dedikerar en ansvarig för respektive åtgärd.

2. 360 graders uppskattning Ta en deltagare åt gången och låt de andra deltagarna skriva ned minst en sak de uppskattar med den personen. Låt sedan varje deltagare presentera vad de skrivit. Upprepa för varje deltagare på mötet. 2 minuter per deltagare brukar vara lagom.

3. 4 rutor Dela in en whiteboard i fyra delar. Skriv: Gillade, Saknade, Lärde mig och Längtar efter på tavlan. Låt alla deltagare skriva på post-its, minst en sak på varje kategori. Låt sedan varje deltagare presentera vad de skrivit under respektive kategori.  Gruppera ihop och ta gemensamt fram åtgärdspunkter och dedikera sedan en ansvarig för respektive åtgärd.

Mer från Digitalent