content image

Vastalääke it-alan kohtaanto-ongelmaan on jo yritysten hallussa – Nyt on kyse ryhtymisestä

It-alan kohtaanto-ongelma tarkoittaa, että työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien työtehtävien edellyttämän osaamisen välillä on kuilu. Tässä artikkelissa pureudumme keinoihin työllistää it-alan junioriosaajia tehokkaammin ja siten taklata kohtaanto-ongelmaa.

Kun koodaripulasta tulikin kohtaanto-ongelma

Kipinän kohtaanto-ongelmakeskustelulle sytytti hurjaa vauhtia kasvava it-alan osaajapula, jota on käsitelty mediassa viime vuosien aikana myös koodaripulana. Aluksi keskustelu keskittyi pitkälti siihen, miten saamme innostettua ja koulutettua it-alalle lisää osaajia mahdollisimman tehokkaasti ilman vuosien korkeakouluopintoja.

Sittemmin erilaisia innovatiivisia ja toimivia koulutusratkaisuja on tuotu markkinoille, minkä ansiosta it-alan opintojen pariin hakeutuminen on helpottunut. Tästä oiva esimerkki on vuonna 2017 Suomeen perustettu AW Academy, joka on uudelleenkouluttanut lähes 400 henkilöä osaajapulasta kärsiville aloille maksuttomien 12 viikon intensiivikoulutusten voimalla.

Vallitseva tilanne it-alalla onkin pikkuhiljaa kääntynyt koodaripulasta kohtaanto-ongelmaksi. Motivoituneita junioritason it-osaajia olisi vapailla markkinoilla valmiina siirtymään työelämään, mutta liian monet yritykset keskittyvät edelleen monotonisesti kokeneiden osaajien houkuttelemiseen ja työllistämiseen.

Jotta kuilu kokeneiden kehittäjien ja junioriosaajien välillä ei syventyisi entisestään, tarvitaan paitsi junioriosaajien työllistämistä helpottavia ratkaisuja, myös näkyviä aloitteita yrityksiltä junioriosaajien työllistämiseen.

Neljä askelta junioriosaajien tehokkaampaan työllistämiseen

Raapustimme neljä hyvin yksinkertaista askelta, joita seuraamalla yrityksenne voi alkaa kantaa korteaan yhteiseen kekoomme kohtaanto-ongelman taklaamiseksi.

Askel 1: Tiedosta junioriosaajien rajaton potentiaali

Hire for attitude, train for skills on ajatusmalli, jonka toivoisimme useamman it-alan osaajia rekrytoivan yrityksen sisäistävän.

Junioriosaajilla on kokemuksemme mukaan mieletön oppimisen nälkä ja kova halu menestyä. He lähestyvät uutta korvat höröllään ja mieli avoimena, minkä vuoksi heissä on rajaton kasvupotentiaali, joka yritysten tulisi nähdä voimavarana.

Mutta kun junioriosaajat viipyvät kuitenkin vain pari vuotta, kunnes häipyvät paremman tarjouksen perässä”, kuuluu ensimmäinen soraääni. Muistitko sitouttamisen arvon, kysymme me ja heitämme pallon takaisin.

Lue lisää it-alan junioriosaajien sitouttamisen keinoista toisessa artikkelissamme >>

Askel 2: Rekrytoi junioriosaajia

Isommankin yrityksen on sallittua lähteä liikkeelle pienin askelin. It-alan junioreiden trainee-ohjelma on hieno ja kunnianhimoinen tavoite, mutta todellisuudessa yksikin työllistetty junioriosaaja on jo askel oikeaan suuntaan.

Tähän asti vain kokeneisiin it-alan konkareihin keskittyneellä yrityksellä on edessään mittava muutostyö niin ajatusmallien kuin konkretian tasolla, jotta junioriosaajien työllistäminen voi saada kannatusta yrityksen sisällä ja edetä aikomuksista tekoihin.

Jos kaipaat apua tai konkreettisia esimerkkejä tukemaan yrityksesi aloitetta työllistää myös junioritason it-osaajia, ole meihin rohkeasti yhteydessä.

Meiltä löytyy näyttöjä ja kokemusta junioriosaajien kasvutarinoista monipuolisesti eri alojen asiakasyrityksissämme.

Ota yhteyttä >>

Askel 3: Varmista junioriosaajan riittävä tuki

Vasta rekrytoidulle junioriosaajalle on oltava selvää, kenen tukeen hän voi luottaa. Kuka on se henkilö kenen puoleen voi aina kääntyä?

On sekä työnantajan että itse osaajan yhteinen tahtotila päästä mahdollisimman nopeasti kiinni tuottavaan työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi junioriosaaja tarvitsee läsnä olevaa tukea etenkin teknisten taitojen kehittämisessä.

Työnantajan vastuulla on taata, että yrityksen kokeneemmilta osaajilta liikenee aikaa ja halua auttaa, jotta junioriosaaja ei jää ongelmiensa kanssa yksin.

Väliaskel 3.1: Älä ylikuormita senioriosaajiasi - pyydä mieluummin apua

Eikö yrityksessäsi ole mentorointihalukkaita it-alan senioriosaajia? Vai onko heillä kenties jo kädet täpötäynnä omien työtehtäviensä kanssa? Silloin on kohtuutonta odottaa heidän venyvän junioriosaajan tueksi.

Senioritason osaajien ylikuormittamisen sijaan voit pyytää apua. Me Digitalentilla olemme erikoistuneet nimenomaan kokeneisiin osaajiin, joilla on paitsi huipputason teknologiataidot, myös kyky ja halu kasvattaa alalle uuttaa osaamista hands on -mentoroinnin voimalla.

Uniikki palvelumallimme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa junioriosaajan alkutaipaleen intensiivinen tuki Digitalentin konsultille niin pitkäksi aikaa kuin tarve on.

Tämä on yritykselle vaivaton ja toimiva tapa taata junioriosaajalle hänen ansaitsemansa tekninen tuki sekä varmistaa, että kehityskäyrä pysyy jyrkkänä ja motivaatio huipussaan myös työllistymisen jälkeen.

Lisäksi konsulttimme toimii myös itse tuottavana resurssina yrityksellesi vauhdittaen teknologiaprojektia tai muuta kehityshanketta entisestään.

Tutustu tarkemmin palvelumalliimme >>

Askel 4: Sitouta! Sitouta! Sitouta!

Kun junioriosaajan potentiaali on tunnistettu, osaaja on rekrytoitu ja hänelle on taattu läsnä oleva tuki alkutaipaleelleen, on aika keskittyä osaajan pitkäjänteiseen sitouttamiseen.

Liian helposti lipsutaan ajattelemaan junioriosaajan olevan hänet työllistäneelle yritykselle kiitollisuudenvelassa ja siksi myös automaattisesti vuosikausiksi sitoutunut. Joka kyseiseen ajatusmalliin sortuu, tulee pian näkemään junioriosaajan perävalot taustapeilissä.

Talent Relations Managerimme Maiju kirjoitti informatiivisen artikkelin it-alan junioriosaajien sitouttamisen keinoista. Suosittelemme tutustumaan kirjoitukseen ja poimimaan parhaat vinkit yritykseenne!


Digitalent perustettiin tehdäksemme it-alan junioriosaajien työllistäminen yrityksille mahdollisimman helpoksi. Tähänastiset kokemuksemme ovat vain valaneet vahvempaa uskoa siihen, että yritykset, jotka onnistuvat sitouttamaan junioritason it-osaajia jo nyt hankkivat mehevän kilpailuedun tulevaisuutta varten.

Kun kaipaat apua junioriosaajien tukemiseksi, lisäkäsiä teknologiaprojektiisi tai haluat jutella enemmän Digitalentin tarjoamista palveluista, olethan yhteydessä Jukkaan!

Lisää artikkeleita