Vad kan ske när en intelligens utvecklas som är högre än människans?

Digibloggen

Vendela och Camilla, två av grundarna i Qalora Capital, var idag och höll i en inspirationslunch här på Digitalent.

Vad är då AI? Camilla beskriver det den Intelligens som finns hos maskiner, att datorer lär sig att lära sig och inhämta information per automatik. Artificiell intelligens uppvisas av maskiner medan naturlig intelligens är den som uppvisas av människor. Fördelen med artificiell intelligens är att den kan utföra många olika sysslor samtidigt, dygnet runt.  

Människor har alltid drömt om att skapa något som uppvisar mänskliga egenskaper, tänkande maskiner dyker upp redan i grekiska myter.  

Några milstolpar:

1975 John McCarthy myntar begreppet ”artificiell intelligens”

1997 AI besegrade världsmästare i schack,  

2007 första självkörande bilen i stadsmiljö

Varför AI?

Machine intelligence besparar oss mycket tankekraft. Ett exempel är hur du kan förbättra utbildningen genom att individanpassa den då vi alla är olika, har olika inlärningsstilar och har olika intressen. Inom sjukvård kan Ai hjälpa till att göra diagnostiseringen bättre då datorer sitter på mer fakta än läkaren. Vendela tar också upp exemplet om en kirurg under längre pass blir trött kan man ta hjälp av AI som jobbar 24 timmar om dygnet, mänsklig faktor får då mindre inverkan.

Du kan också förebygga och minska olycksfall i trafiken med självkörande bilar. Det är också möjlig att använda tekniken för att förutse olycksfall inom sjukvården då data analyserar beteenden snabbare.

Vad finns det för risker då?

Det finns stora etiska frågor: Jobben som kommer försvinna och förändras till följd av AI. Så mycket som 800 miljoner jobb kommer gå förlorade till 2030. Medium skilled jobs kommer var de som försvinner först, så som bokföring, redovisning, juridik och andra tjänster som går att automatisera med hjälp av maskiner. Frågan är vad de ska ersättas med, vad ska personerna jobba med istället? När vi har  självkörande taxi och självkörande lastbilar - vad ska chaufförerna jobba med istället? Värde som skapas kommer tillföras en mycket mindre grupp, klyftor kan öka i samhället.

Universal basic income? Mark Zuckerberg är en av många som lyft frågan om medbrgarlön.

En annan stor fråga är vad som händer när en annan intelligens kan ha makt över oss då den kan överlista mänskliga tankekraften, eftersom det är en intelligens som är högre än oss? Exempelvis kan människan överlista djuren idag tack vare vår högre intelligens, vad sker när en intelligens utvecklas som är högre än människans?

Elon Musk har uttalat sig om att han tror mänskligheten kan utplånas av AI. Vad tror du?

Skrivet av: