The Computer Girls  -  kvinnorna som utvecklare

Digibloggen

IT branschen kan lätt ses som en mansdominerad bransch där utrymmet för kvinnor inte är lika stort som för män. Men hur ser det egentligen ut och vad tror vi om framtiden?

Som en del av vår bloggserie kring Stack Overflows Developer Survey vill vi också lyfta hur kvinnorna enligt rapporten syns i IT-världen och hur det ser ut i framtiden — det vi kan konstatera är att mängden kvinnor i branschen växer!

Av de som är aktiva på Stack Overflow är det 7,6 % kvinnor. Det som dock är intressant är att av studenterna är det 8,6% kvinnor vilket då är cirka 13% fler än de kvinnor som redan är professionella utvecklare. Detta kan tyda på att fler kvinnor är på väg in i IT-branschen!

Vad är då skillnaden på erfarenhet mellan kvinnor och män?

Av de personer som har mindre än ett års erfarenhet är det nästan dubbelt så många kvinnor än män. Detta visar också att det är en mycket större mängd kvinnor som precis har börjat koda i förhållande till de som är mer erfarna. Alltså förstärker även det att fler och fler kvinnor är på väg in i branschen — vilket är super!

Vilka roller väljer kvinnorna?

I undersökningen kan vi se att där mängden kvinnor i förhållande till män är som störst är det inom områden som; Grafiska designers, webb-utveckling, Testning/Krav samt utveckling med statistik och matematik som grund.

Vi som arbetsgivare ser detta som en bra utveckling och hoppas på att det blir ännu flerakvinnor som har intresse att komma in i IT världen och bli framtidens stjärnor! Go computer girls!

”If it doesn’t sound like woman’s work — well, it just is…”April, 1967 issue of Cosmopolitan, “The Computer Girls”
Skrivet av: