<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NDNJD6Q&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
En bild på Tomas Andersson

11 juni, 2019

Kan du driva ett digitalt projekt utan en produktägare och projektledare?

Vad är produktägarens och projektledarens roll i ett digitalt projekt och varför är de viktiga? En stor utmaning i många IT-projekt är att få med verksamhetens behov i den tekniska utvecklingen. Det är här produktägarens (PO) roll kommer in i bilden. Oavsett om det är en e-handel, ett affärssystem eller kanske BI-system som utvecklas så finns det en rad intressenter. Beställaren av projektet fyller en viktig roll, men inte sällan är tid en bristvara och då är det viktigt att ta in en annan person som kan agera produktägare för att projektet ska kunna levereras i tid och inom budget.


Låt oss här anta att IT-chefen är beställare av en ny e-handel för Bolaget AB. IT-chefens kunskap om verksamhetens olika system är naturligtvis oumbärlig för projektet men det är rimligt att utgå från att IT-chefen inte har samma insikter när det kommer till till exempel sälj, marknad och inköp. En duktig och affärsinriktad produktägare kan snabbt lära sig verksamheten, tolka beställningen, förstå intressenterna och omvandla det till en levande backlogg. Att lyckas få med verksamhetens alla krav och önskemål redan i beställningen är i det närmaste omöjligt och skulle man ändå ha lyckats med detta är det sannolikt en onödigt kostsam förstudie där tiden istället kunde använts till utveckling.


Anledningen till att agila metoder fullständigt dominerar digitala projekt beror på att det är väldigt svårt att veta vad man behöver prioritera om ett år, när projektet befinner sig i slutfasen. Med ett agilt förhållningssätt kan produktägaren snabbt skifta fokus för att prioritera den mest lönsamma utvecklingen givet rådande förutsättningar. Vi pratade med Thomas Andersson som har flerårig erfarenhet från roller som projektledare och produktägare inom olika bolag för att reda ut varför rollerna är så viktiga för att driva de digitala projekten framåt.


Vad är skillnaden mellan produktägare och projektledare?


Det råder väldigt olika meningar om vad som ligger på en produktägare respektive projektledares roll men jag tycker att man enklast kan skilja projektledare och produktägare genom att säga att produktägaren bestämmer vad som ska göras och varför. Projektledaren bestämmer hur det ska göras. Enligt mig kan man säga att produktägaren arbetar närmare affären och projektets stakeholders medan projektledaren är närmare utvecklingen. Vissa företag har däremot helt vänt på steken och har projektledaren närmare affären och produktägaren närmare utvecklingen.


Kan en projektledare även vara en produktägare?


Många projekt är såklart inte uppsatta ”enligt boken”, det är inte ovanligt projektledaren har mandat som en produktägare. Ibland kan beställaren vara den som axlar rollen som produktägare. Vad som innefattas i rollen varierar stort mellan olika projekt och ingenting behöver vara fel. Det handlar helt enkelt om scoopet på projektet och att bygga teamet som bäst lämpar sig för det.


Hur viktiga är rollerna i ett digitalt projekt?


Produktägarrollen är såklart väldigt viktig. Att kunna hantera alla intressenter, verksamhet, affär och andra projekt för att skapa en bra miljö där utvecklingsteamet får möjlighet att leverera värde är av största vikt för att inte lägga onödig tid och budget på fel saker. Projektledarrollen är mer fokuserad på kommunikation inom projektet, budget och styrning vilket såklart är lika viktiga som produktägarens uppgifter. Storlek, komplexitet och budget är avgörande när man sätter upp en organisation för ett projekt. Självklart kan vi önska att det alltid finns en person för varje roll, men det är inte alltid ekonomiskt försvarbart.


När är det inte ekonomiskt försvarbart att ha en Produktägare och en Projektledare?


Vid mindre projekt eller när man vet exakt önskat utfall kan man absolut lyckas bra utan att fylla alla stolar. Vid större projekt vill jag påstå att det alltid ska tillsättas en produktägare och en projektledare. Även om jag vet att det kan vara lockande att spara timmar i projektet genom att slå ihop rollerna så blir det ofta dyrare i slutändan.

Mer från Digitalent

Läs in fler