<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NDNJD6Q&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

01 juli, 2019

”Målet är att skapa världens bästa arbetsplats för IT-konsulter”

Att skapa världens bästa arbetsplats för IT-konsulter har varit ett definierat mål för Digitalent sedan starten 2017. För att veta hur vi ligger till och vart vi har förbättringspotential mäter vi oss själva på veckobasis genom att fråga våra medarbetare vad de tycker om oss och hur vi kan jobba proaktivt för att bli bättre. Vi pratade med Sofie Pettersson, Employee Experience Manager och ansvarig för mätningen, för att få veta mer om hur vi ligger till och hur vi jobbar för att bli branschledande!


Vad är eNPS?


eNPS (Employee Net Promoter Score) ger oss en snabb indikation på våra medarbetares upplevelse av och lojaltitet till oss som arbetsgivare. eNPS-score baseras på en enda fråga, ”På en skala från 1–10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”. Beroende på hur en anställd svarar på den här frågan kommer hen antingen att vara en promotor (9–10), en detractor (0–6) eller passiv (7–8). Poängen beräknas sedan genom att subtrahera procentandelen av Detractors från procenten av Promoters (% av Promoters -% of Detractors = eNPS). Passiva ingår inte i beräkningen eftersom de anses vara neutrala. Siffran vi får ger en snabb indikation på hur vi ligger till med vårt mål att skapa världens bästa arbetsplats för IT-konsulter.


Varför mäter vi det?


Vi mäter eNPS på månadsbasis och medarbetarengagemang genom Officevibe på veckobasis. På så vis kan vi hela tiden veta inom vilka områden alla är nöjda och glada och var det finns utvecklingspotential, och kan föra dialog och justera löpande för att hela tiden bli bättre. Många bolag jobbar med en årlig medarbetarundersökning, vilket är bra på lång sikt men också ganska segt och inte särskilt proaktivt. Vi tittar på resultatet varje vecka, och gräver djupare i det en gång per månad. Då skickas också en rapport ut till hela bolaget om resultatet, våra actions och vad vi alla behöver tänka på framåt för att skapa en arbetsplats som alla älskar. Att jobba agilt med detta har vi bara att vinna på!


Vart siktar Digitalent på att ligga?


På skalan -100 till +100 ligger Digitalent i dagsläget på 62,0. Vårt mål är att aldrig ligga under 60,0, vilket är ett extremt högt mål om vi jämför med vad snittet i branschen är, men det här är en av våra allra viktigaste frågor och vi är egentligen inte 100% nöjda innan varenda en kan svara JA på frågan om de skulle kunna rekommendera en vän att jobba på Digitalent.


Vad är snittet i branschen?


Snittet i branschen beror lite på vem man pratar med, men benchmark inom IT-sektorn sägs vara 20. Generellt brukar man säga att allt över 0 är bra och att ligga över 50 är branschledande. Att ligga 12 poängenheter över branschledande känns mer än bra tycker jag.


Hur jobbar Digitalent för att bli branschledande?


Att skapa en arbetsplats som alla är stolta över och trivs på har varit helt självklart för oss från start. Vi vill inte vara ett vanligt konsultbolag, utan vi bygger det här skeppet ihop. Alla oavsett roll är involverade i bolagsbygget och är med och bidrar i allt från att bygga vårt förmånspaket till vilka kunder vi ska jobba med och vilka nya kollegor vi ska anställa. Vi är medarbetardrivna och det bidrar såklart till att vi bygger ett bolag som alla trivs väldigt bra på.

Mer från Digitalent

Läs in fler