<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NDNJD6Q&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

08 juli, 2019

En plattform för personlig utveckling skapar förutsättningar att växa

**Att vara nyfiken ligger i blodet hos alla Digitalents och kompetensutveckling är en självklarhet. Därför jobbar vi nu hårt på att ta fram vår egen utbildningsplattform med syfte att varje konsult ska få möjlighet att utvecklas och fortsätta lära inom områden som bland annat ledarskap och projektledning. Vi pratade med Jonas Lundmark, Employee Experience Manager och projektledare för plattformen och med Christofer Österberg, konsult, tech lead och teknisk expert i projektet för att höra mer om vad plattformen innebär för anställda på Digitalent. **


Jonas, berätta! Vad är utbildningsplattformen?


Det är ett utbildningsprogram för våra konsulter. Vi vill se till att alla Digitalents får chansen att bli bättre coacher och ledare! Men det är mer än så då vi även kommer prata om konversation med kund, hur en startar upp ett projekt och en hel del annat! Det kommer vara e-learning och live sessions i en härligt blandad pedagogisk mix!


Vad är anledningen till att ni tagit fram plattformen?


Projekt där konsulter från Digitalent leder juniora utvecklingsteam är en av de största delarna i vår verksamhet och det som gör att vi sticker ut på marknaden. Vi ser synergin med hur Academy och AWX, Academic Works startupinkubator, fyller branschen med arbetskraft och hjälper personer att byta karriär och där vi sedan spelar en enormt stor del i att den första tiden för dessa personer blir framgångsrik för alla parter. Med det ansvaret behöver vi se till att utbilda oss själva och ständigt fortsätta lära, därav det här programmet.


Vilka är ni som tagit fram det?


Som alltid när vi vill utveckla något internt börjar vi med vilka som har energi och engagemang i frågan vilket blir en projektgrupp av personer med varierande roller i bolaget. Vi har också sett till att ta inspiration och hjälp av andra bolag inom koncernen, bland annat från Academy och konceptet Accelerated Learning.


Hur har ni tänkt när ni tagit fram det?


Vi har haft fokus på affärsmässighet och personlig utveckling. Filtret är att det ska addera värde för varje kollega, kund och så klart även för Digitalent. I grunden använder vi oss av modeller och teorier som varit framgångsrika och sen adderat en del nytt där vi tänkt kreativt!


Vad innebär det för de som är anställda på Digitalent?


När vi har byggt den här plattformen har vi försökt tänka i moduler. Det har vi gjort för att vi vill göra det relevant för alla oavsett vad man har för intresseområden och åt vilket håll man vill utvecklas. På det här sättet blir plattformen också mer tillgänglig i och med att man kan göra olika moduler när det passar i ens eget schema.


Hur är tanken att detta ska utvecklas framöver?


Det här är en plattform, och såklart vill vi fortsätta utveckla just det. Men det kommer bli mycket mer än så. Vi vill bygga kompetensutveckling kopplat till en karriärtrappa, ledarskap, specialistkunskap och så vidare. Målet är att vi ska ha ett bibliotek av utbildningar våra konsulter kan gå, för att sen kunna välja den eller de mest relevanta utifrån vart du befinner dig och vart du vill framåt.


När kan vi räkna med att det börjar rullas ut?


Utbildningsplattformen kommer lanseras i september, och vi berättar gärna mer om resultatet då!


Christofer, du har varit med som teknisk expert i detta projekt och är senior konsult, team lead och utvecklare på Digitalent. Vad skulle du säga är viktigt när det gäller kompetensutveckling för konsulter överlag?


Jag skulle säga att man behöver bli väldigt bra på att lära sig nya saker och att sätta sig in i nya verktyg, ramverk och tekniker i och med att vi lever i snabbföränderlig bransch. Det är en färdighet i sig att besitta och något som man verkligen kan bli bättre på, och exempelvis hitta synergier och likheter med tidigare erfarenhet vilket gör att det även går snabbare över tid! För junioras del så är det i början väldigt viktigt med en trygg miljö där man vågar göra fel, ställa frågor och få rätt typ av stöttning av förebilder som förstår situationen och har kompetens och tid att hjälpa till.


Utifrån din erfarenhet, vad är viktiga egenskaper att jobba på som konsult?


Enligt mig så är kommunikation det absolut viktigaste men även att hantera förväntningar är viktigt, vilket också är sammanlänkat i stor grad. Sen är såklart även teknisk kompetens inom sitt område och samarbetsförmåga i olika typer av team och kontexter viktiga.


Varför tror du att en plattform för kompetensutveckling är viktigt?


I den här branschen är det viktigt att aldrig stå still, i så fall kommer både tekniken och andra människor springa förbi dig. Med det sagt så är inte alltid den tekniska kompetensen det viktigaste, utan undersökningar visar att det företag värdesätter mest hos sina anställda är bra kommunikation. Men när det kommer till kompetensutveckling så är det ofta den tekniska kompetensen man fokuserar på och då på bekostnad av den personliga utvecklingen. Vi på Digitalent vill skapa förutsättningar för våra kollegor att kunna jobba på sin egen personliga utveckling och för att lyckas är den här plattformen avgörande.


Vill du veta mer om hur vi jobbar med kompetensutveckling? Kontakta jonas.lundmark@digitalent.se

Mer från Digitalent

Läs in fler