Insikter från Stack Overflows studie om utvecklares arbetsliv - del 2

Digibloggen

Stack Overflow är världens mest använda community för utvecklare, som årligen släpper en studie baserat på en undersökning som medlemmarna får svara på. I år svarade över 100 000 utvecklare på global nivå på frågor om deras vardag, både professionellt och privat. Digitalent zoomar in och tar upp ett par av de mest intressanta insikterna, i form av två blogginlägg. Del 1 som ramar in branschen i sin helhet och del 2 som fokuserar mer på individuell nivå.

Vill du, så kan du läsa del 1 här.

Hur värderar utvecklare sina karriärer?

Generellt sett värderar utvecklare sin karriär relativt högt och är nöjda med sitt arbetsliv i dagsläget, och cirka 20 % av de svarande vill ha ungefär samma typ av roll och ansvar när de tittar fem år framåt i karriären. Annars är det, enligt studien, framför allt två faktorer som attraherar för framtida roller. Det ena är att få jobba i en roll som är mer tekniskt specialiserad än det man jobbar med i dag, och det andra är att nästan var fjärde utvecklare ser sig själv som grundare eller medgrundare i ett bolag om fem år. Att det finns ett driv mot att utveckla sig själv till en högre teknisk nivå och att vilja vara med att bygga ett bolag och påverka, är något Digitalent tydligt känner igen hos både våra anställda och hos kandidater i våra rekryteringsprocesser.  

 

Något Digitalent dessutom ofta hör kring karriärmål från många utvecklare, är att få möjligheten att utveckla sitt ledarskap genom att leda och coacha juniora utvecklare.

 

Hur ser utvecklare på sin roll om fem år:

En roll med mer tekniskt fokus
Att vara grundare eller medgrundare i ett bolag
Att leda och coacha juniora utvecklare

 

"Var femte utvecklare är mycket nöjda med sitt arbetsliv."

Arbetsmarknaden

De som jobbar med rekrytering vet om att det är en stor utmaning att hitta rätt typ av kompetens till en specifik position eller roll inom IT-branschen, vilket är en följd av den utbredda kompetensbristen inom IT. Det är inte mer än 15 % av de som svarat på studien som aktivt letar efter ett nytt jobb och 25 % är inte huvud taget intresserad av nya möjligheter även om de presenteras för dem.

 

Däremot är det nästan 60 % av utvecklarna på den globala marknaden som inte aktivt letar ett nytt jobb, men som skulle kunna tänka sig att utvärdera en ny möjlighet. Det gör att företag måste erbjuda spännande tjänster och riktigt bra förmåner för att attrahera just dem som kan tänka sig ett nytt jobb. Riktigt bra erbjudanden lockar många att byta jobb och det gör att rörligheten på arbetsmarknaden är hög, trots att andelen utvecklare som söker jobb är begränsad.

 

I vilken utsträckning letar utvecklare nya jobb:

15 % letar aktivt efter ett jobb
25 % varken letar efter jobb aktivt, eller är intresserade av nytt jobb
60 % letar inte aktivt, men kan tänka sig att utvärdera en ny jobbmöjlighet

 

Hur ofta byter utvecklare jobb?

Många har bytt jobb nyligen enligt studien. Färre än var femte utvecklare har stannat på sin nuvarande arbetsgivare i mer än fyra år, vilket sänder tydliga signaler att man som arbetsgivare måste anstränga sig om man vill behålla sin personal på lång sikt. 

34,6 % bytte jobb mindre än ett år sedan
22,0 % bytte jobb mellan 1-2 år sedan
18,8 % bytte jobb mellan 2-4 år sedan
18,9 % bytte jobb för mer än 4 år sedan
5,8 % har inte haft något officiellt jobb inom utveckling

Hur utvärderar utvecklare nya jobbmöjligheter?

Så, vad är det som får en utvecklare att utvärdera ett nytt jobb, trots att man eventuellt inte letar aktivt? De tre vanligaste faktorerna som utvecklare värderar högst av en potentiell arbetsgivare, nedbrutet på könsfördelning är:

Kvinnor

1.     Arbetsmiljö och företagskultur

2.     Karriärmöjligheter

3.     Vilka tekniker, språk och ramverk man får jobba med

 

Män

1.     Lön och förmåner

2.     Vilka tekniker, språk och ramverk man får jobba med

3.     Karriärmöjligheter 

 

Digitalent tar med sig:  

Det är få som aktivt letar efter ett nytt jobb, men många som kan tänka sig att utvärdera en jobbmöjlighet, om man attraherar med rätt budskap och erbjudande
Inom fem år är det många utvecklare som ser sig själva som grundare eller medgrundare till ett bolag, alltså viljan att bygga bolag och ha en påverkan på sin organisation
Lön och förmåner, karriärmöjligheter och att få jobba med teknikerna man föredrar är de viktigaste sakerna en utvecklare vill ha när de utvärderar en ny jobbmöjlighet

Observera att studien är global, och att det troligtvis finns vissa skillnader för dig som endast är intresserad av den svenska marknaden. Vi tycker dock att det är en bra temperaturmätare för vart branschen är på väg i termer av anställning. Hela studien kan du läsa här.

Skrivet av: