Insikter från Stack Overflows studie om utvecklares arbetsliv - del 1

Digibloggen

Stack Overflow är världens mest använda community för utvecklare, som årligen släpper en studie baserat på en undersökning som medlemmarna får svara på. I år svarade över 100 000 utvecklare på global nivå på frågor om deras vardag, både professionellt och privat. Digitalent zoomar in och tar upp ett par av de mest intressanta insikterna, i form av två blogginlägg. Del ett som ramar in branschen i sin helhet och del två som fokuserar mer på individuell nivå.

Demografi och könsfördelning

Av de som har svarat på Stack Overflows studie är 93 % män och endast 7 % är kvinnor eller icke binära. Ur ett jämställdhetsperspektiv och om man ser till den kompetensbrist vi ser inom digital utveckling är det dystra siffror. I synnerhet är det bekymrande eftersom vi hör om kvinnor som väljer bort IT och tech-branschen på grund av sexism på arbetsplatsen och att det ofta kan bli en ganska grabbig stämning på jobbet.

 

Enligt färska siffror från SCB (uppdaterat i mars 2018) är andelen kvinnor inom branschen i Sverige betydligt högre än deltagandet i den globala studien. I Sverige är andelen kvinnor cirka 20 % inom yrkeskategorin ”mjukvaru- och systemutvecklare”. 

 

Ser man till antalet år som kvinnor jämfört med män har varit i branschen, finns det en relativt stor skillnad. 70 % av kvinnorna har max åtta års erfarenhet och cirka 50 % av männen. Det skulle kunna tyda på en utveckling att fler kvinnor på senare år har tagit sig in i branschen och siffrorna om ett par år kan komma att jämna ut sig. Dock, kan det likväl vara ett tecken på att kvinnor i större utsträckning väljer att lämna branschen innan de har passerat åtta års erfarenhet.

 

Under rådande kompetensbrist inom teknik, är det därför viktigt att både attrahera fler kvinnor till branschen, men också göra branschen mer inkluderande så att fler kvinnor väljer att stanna längre. Initiativ som Women in Tech och Hello World är utmärkta exempel på organisationer som försöker bidra till en mer inkluderande och inspirerande bransch, vilket vi på Digitalent gärna är med och stöttar.

 

Kompetensutveckling och utbildning

I grund och botten är det tydligt att utvecklare i stor utsträckning passionerade för att lära sig nya saker. Majoriteten av de som svarat på den globala studien säger att de har en universitetsexamen, antingen kandidat eller master, men studien visar också att nästan 9/10 utvecklare lär sig nya tekniker och språk utanför sin formella utbildning eller anställning. Vilken bransch kan mäta sig med den här nivån av engagemang för sitt yrke?

 

De vanligaste sätten som utvecklare använder för att utveckla sin kunskapsnivå, utöver sin anställning och utbildning är:

  1. 87 % - lär sig nya tekniker på egen hand utan en formell kurs eller utbildning
  2. 49 % - deltar på onlinekurser (MOOC)
  3. 36 % - deltar på kurser för kompetensutbildning genom arbetsgivaren
  4. 27 % - deltar på Hackathons
  5. 25 % - deltar i programmeringstävlingar online

 

De tre vanligaste anledningarna till att utvecklare deltar på Hackathons?

  1. För att det är roligt!
  2. För att utveckla sin generella kompetensnivå
  3. För att utveckla sin kompetens inom en specifik teknik eller språk

 

Vanligaste, mest älskade och mest avskydda språken

Listan över de vanligaste teknikerna och plattformarna som utvecklare behärskar är inte särskilt förvånande. Vad som dock är intressant kuriosa är vilka tekniker som är de mest älskade att använda, och de mest avskydda.

Vanligaste teknikerna som utvecklare använder

1.     Javascript

2.     HTML

3.     CSS

4.     SQL

5.     Java

6.     Bash/Shell

7.     Python

8.     C#

9.     PHP

10.  C++

 

Mest älskade teknikerna

1.     Rust

2.     Kotlin

3.     Python

4.     Typescript

5.     Go

 

Mest avskydda teknikerna

1.     Visual Basic 6

2.     Cobol

3.     CoffeeScript

4.     VB.NET

5.     VBA

  

Tycker du det här är intressant, spana då in del 2 också

Viktiga insikter om branschen i stort, som Digitalent tar med sig:  

Jämställdhet är en viktig fråga och gäller inte bara att attrahera fler kvinnor till branschen, utan lika mycket hur vi kan lyckas behålla dem en längre tid för att långsiktigt bygga upp Sverige som ett kompetenskraftigt land inom teknik och IT
Utvecklare har en hög grad av nyfikenhet för nya saker och självinlärning, något vi vill uppmuntra och avsätta resurser för på Digitalent
Preferenser för vilka tekniker man vill jobba med är väldigt olika, och det är viktigt att erbjuda uppgifter och uppdrag som passar individens intresse

 

Observera att studien är global, och att det troligtvis finns vissa skillnader för dig som endast är intresserad av den svenska marknaden. Vi tycker dock att det är en bra temperaturmätare för vart branschen är på väg i termer av anställning. Läs hela studien här.

Skrivet av: