<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NDNJD6Q&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Mia Matsson

04 september, 2019

3 tips för att skapa en inkluderande design

Vad innebär inkluderande design?


Att designa inkluderande betyder att se till att inte exkludera användare från att ta del av den produkt eller tjänst man erbjuder. Det handlar inte om att göra en lösning för alla, utan snarare en metod för att inkludera så många som möjligt. Det kan till exempel handla om att testa designen så att blinda användare kan tillgodogöra sig den, eller se till att använda ett språk som inte exkluderar vissa kön, i bland annat formulär. Ett vanligt exempel är att endast ha med svarsalternativen kvinna eller man i en undersökning, alla passar inte in på de alternativen och för att vara inkluderande kan man t.ex. lägga till alternativen annat eller vill inte svara.‍


Vilket ansvar har UX-designers när det gäller inkludering?


Eftersom vi idag utför allt fler sysslor och tar del av tjänster genom gränssnitt tycker jag personligen att varje UXare har ett stort ansvar. UXare är ofta en av de första kompetenserna att komma i kontakt med ett digitalt projekt och sätter ofta grunden för hur webbsidan eller appen ska se ut. Genom att involvera så många olika typer av användare som möjligt redan från research-stadiet kan man lägga grunden för att det fortsatta arbetet ska vara inkluderande. Det är en demokratisk fråga att alla ska ha lika förutsättningar, därför lagstadgades det 2017 efter ett EU-direktiv att webbplatser inom offentliga sektor (ex myndigheter, kommuner och landsting) ska uppfylla Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA (du kan läsa mer om detta nedan). Det är troligt att detta inom de närmsta åren kommer utökas till att gälla även kommersiella webbplatser. Snart är detta ett måste för alla som jobbar med webbsidor.


Hur kan man tänka för att designa inkluderande?


Erkänn dina egna fördomar, eller dina ”biases” som man säger på engelska. ”You are not the user” är ett begrepp inom UX för att påminna om att du inte ska designa för dig själv, men hur märker du vad du tar för givet? Lösningen på det här kan vara att se till att ha ett heterogent team som kan komma med olika perspektiv redan i designfasen. I det här ingår även att testa sin design på andra, helst riktiga användare. Helt enkelt, regelbundet träna på att sätta sig själv i andras skor, det kommer att träna upp din empati och ultimat göra din design mer inkluderande.‍


Har du några exempel på inkluderande och exkluderande design?


Spotifys shuffle och repeat knapp är ett bra inkluderande exempel. De flesta kanske inte märkte av att det las till en liten cirkel vid shuffelknappen i Spotify. Men den lilla cirkeln gjorde det möjligt för färgblinda att se huruvida knappen var på eller av. En liten detalj som kan göra stor skillnad!


Ett uppmärksammat exempel på en exkluderande produkt är de ansiktsigenkänningsappar från t.ex. Microsoft och IBM som testades av MIT forskaren Joy Buolamwini. Hon fann att IBMs app kunde identifiera ett manligt ljushyat ansikte med 99.7% säkerhet, men ett kvinnligt mörkhyat ansikte med enbart 65.3% säkerhet. Ju mörkare ansiktet var desto större risk var det att appen inte alls kunde hitta ansiktet. Här har vi alltså en produkt som en stor grupp människor inte kunde använda! Det intressanta i berättelsen är att IBM förbättrade sin algoritm efter att ha tagit del av Joys upptäckter. I en uppdaterad version kunde appen identifiera kvinnliga mörkhyade ansikten med 96.5% säkerhet. Tyvärr har andra företag inte varit lika bra på att ta till sig av hennes feedback, men de kommer på grund av detta få det tuffare i kampen om användarna i framtiden. ‍Mias bästa tips för inkluderande design!


1. Leta aktivt efter var din design exkluderar


Jag jobbade på ett projekt där vi hade massa ikoner i en karta som bara skiljde sig genom sin färg, röd och grön. När vi valde färgerna tänkte vi bara på vad de representerade i vår färgpalett, men glömde helt att röd och grön enkelt förväxlas av de med röd-grönblindhet. När vi fick feedback från en kund på detta nöjde vi oss inte med att testa för just den typen av defekt färgseende utan kontrollerade så att det även fungerade för andra typer av färgblindhet, såsom blå/gul och total färgblindhet. Det kan såklart vara svårt att hitta användare inom alla kategorier, men då finns det jättebra verktyg att ta till, som plugins att använda för att simulera olika synnedsättningar direkt i browsern.


2. Sätt en standard


Se till att ha en standard på plats redan från början. Om ni väljer WCAG 2.0 AA finns det finns jättebra verktyg t.ex. för färgkontrast. Ju tidigare i processen ni tänker inkluderande, desto mer kostnadseffektivt blir det, vänta inte med att testa designen eller rent av en färdigutvecklad produkt när allt är redo att lanseras. Se till att alla vet om standarden, att tänka inkluderande är lika viktigt i utvecklingsfasen när alt-texter för bilder, typsnittshantering, tabb-ordning osv sätts.


3. Testa testa testa


Låt riktiga användare testa din design! Då kommer du lära dig allt möjligt. Kanske var klickytan för liten för en darrig hand? Kanske var texten på knappen för komplex. Se också till att ha en variation i din urvalsgrupp av användare så att du fångar upp så många olika perspektiv som möjligt.‍Information om tillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft under 2018:Under 2018 kom det dessutom ett nytt EU-direktiv gällande tillgänglighet för webb och appar. Ett direktiv lagförd för alla länder inom EU. Lagen innebär att företag inom offentlig sektor behöver följa webbriktlinje 1, den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivån AA. Det pågår just nu diskussioner kring huruvida direktivet även ska gälla inom privat sektor och troligtvis så kommer detta att införas inom en snar framtid.‍

Mer från Digitalent

Läs in fler